TESUD Kadıköy Şubesi TESUD Kadıköy Şubesi
GAZİ Eşlerine Aylık Bağlanması

GAZİ Eşlerine Aylık Bağlanması :

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatına katılanların ölümleri halinde, verilmekte olan aylık, dul eşe % 75 oranında bağlanır.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Aylık almakta iken vefat eden gazinin eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Vefat eden gazinin eşinden;

1. Dilekçe

2. 2 adet fotoğraf

Çalışmayan, Aylık Veya Geliri Olmayanlara Verilen Aylığın Yükseltilmesi Gazilerin dul eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde ise 30 günlük net asgarî ücretin % 75’i ödenir.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Aylık almakta iken vefat eden gazinin eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına taahhütname ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Vefat eden gazinin eşinden;

1-Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Gazilere ve Eşlerine Tanınan Seyahat Hakları:

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinin kendileri ve eşleri, Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat kartı ile seyahat ederler. İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinin dul eşleri de aynı haklardan yararlanırlar.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Aylık almakta iken vefat eden gazinin eşi, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na başvurur.

İstenen Belgeler:

Vefat eden gazinin eşinden;

1. Dilekçe

2. 2 adet fotoğraf

Vatani Hizmet Tertibinden Gazi ve Eşlerine Sağlanan Diğer Haklar:

1- İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın karşılanır.

Bu kapsamda verilen sağlık karneleri daha önceleri askerlik şubeleri tarafından verilmekte iken, yapılan yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir.

2- İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinden; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

TESUD Kadıköy Şubesi
ATATÜRK / NUTUK


        DUYURULAR


GEZİLER

ETKİNLİKLER