TESUD Kadıköy Şubesi TESUD Kadıköy Şubesi
VEFAT DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER (Defin İşlemleri)

VEFAT DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER (Defin İşlemleri)

1.Defin işlemi için; Resmi kurumlar ve belediyeler, vefat eden kişininin 1 nci derece yakınının işlem yapmasını kabul etmektedir. Bu nedenle üyelerimizin vefatı halinde, defin işlemleri ile ilgili olarak TESUD’un yapabileceği bir şey yoktur.

2. Vefat eden üyenin yakını tarafından yapılacak işlemler;

a. Ölüm Belgesi alınması ; Vefat evde olmuş ise “BELEDİYE TABİPLİĞİNDEN”, hastanede olmuş ise “HASTANEDEN” ölüm raporu alınır.

b. Vefat evde olmuş ise ÖLÜM RAPORU alındıktan sonra ilgili yerlere (Mezarlıklar müdürlüğüne veya GATA’ya) müracaat edilerek morg’a kaldırılması sağlanır.

3. Mezarlıklar Müdürlüğünde işlem takibi;

a.Mezarlıklar müdürlüğüne aşağıdaki belgeler götürülür.

(1) Ölüm raporunun aslı, vefat eden askeri personel ise (tabuta Türk Bayrağı örtülmesi için), askeri kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi, varsa mezar yeri tapusu veya fotokopisi.

(2) Bu belgeler dışında belediye sağlık işlerinden veya vefat hastanede gerçekleşmişse, hastaneden DEFİN RUHSATI (Gömme izin belgesi) alınır.

“Defin Raporu” ile en yakın cenaze işleri şefliğine müracaat edilir.

Cenaze işleri şefliği tarafından, müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır.

Cenaze yakınının istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden, havalimanından alınması, cenazenin kaldırılacağı cami veya gasilhanelere nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konması, cenaze aracına konması, istenilen camiye nakledilmesi, camide cenaze namazının kılınması, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, mezar lahitli ise lahit kapaklarının açılması, cenazenin mezara indirilmesi, lahit kapağının konması ile cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, BELEDİYE MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ personeli tarafından itina ile yerine getirilmektedir.

Cenaze anında yapılan bu hizmetler ve dini vecibeler ( mezar yeri bedeli hariç ) tamamen ÜCRETSİZDİR.

Mezarlıklar Müdürlüğü, Ölüm Belgesinin aslını kendisi alıp bu belgeden 4-5 adet fotokopi çekecek ve “ASLI GİBİDİR” Onayını yaparak aileye verecektir.. (Vefat eden TESUD üyesi ise ölüm belgesinin fotokopisi Şube Sekreterliğine verilir.)

Daha sonra ilk işlemlerin yaptırıldığı birime gidilerek, belgeler ilgiliye verilir ve kayıtlara işlenmesi sağlanır.

4. Kayıtlar yapılırken mezarlıklar müdürlüğündeki ilgiliye;

Mezar yeri tapusu varsa, tapu veya fotokopisi verilir. Vefat eden kişi asker ise ve askeri tören istenirse, askeri tören yalnızca Selimiye ve Levent camilerinde icra edilebilmektedir.

Askeri tören istenmez veya ölen kişi sivil ise cenazenin kaldırılacağı cami seçimi serbestir.

Askeri tören olacaksa tabuta Türk Bayrağının örtüleceği bilgisinin formun üzerine yazılması talep edilir.

Cenaze GATA Morguna kaldırılırsa Askeri Tören hazırlıkları GATA’da yapılır.

5. Protokol işlemleri ;

a. Vefat GATA’da gerçekleşmiş ise, GATA, 1’inci Ordu Protokol Şube Müdürlüğü ile koordineli çalıştığından, aileden askeri kimlik kartının fotokopisini talep eder ve bilgileri protokol şubesine ileterek tören için gerekli hazırlıkları başlatır.

Defin ruhsatını (Gömme izin belgesini) aileye teslim eder. (Defin ruhsatı alınırken vefat eden üyenin nüfus cüzdanı teslim edilir)

b. Vefat GATA dışında gerçekleşmişse, Mezarlık Müdürlüğünde yapılan işlemler sonrasında eğer tören isteniyorsa, 1’inci Ordu Protokol şubeye vefatla ilgili gerekli bilgiler verilir ve askeri kimlik kartının fotokopisi bırakılır. Defin törenine servis ihtiyacı ise ilgili belediyeden talep edilir.

1’inci Ordu Protokol Şube Tlf: 0216 556 81 66 / 0216 556 8197

Santral : 0216 556 80 00

VEFAT DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER (Definden Sonra)

VEFAT DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER (Definden Sonra)

1.VERASET İLAMI ÇIKARTILMASI:

Vefat eden kişinin geride kalan yasal mirasçılarının herhangi birisi ya da hepsi tarafından yapılacak müracaatla alınması gereken ve daha sonra yapılacak her işlemde gerekli olan “en önemli”belgedir.Miras bırakan kişinin ikamet ettiği bölgedeki “Sulh Hukuk Hakimliğine” dilekçe ile müracaatla ya da herhangi bir “Noter” e gidilerek alınabilinir.

2.GERİDE KALANLARA MAAŞ BAĞLANMASI VE ÖLÜM YARDIMI:

Vefat eden kişinin ölüm yardımını almak ve geride kalanlara “dul ve yetim” maaşı bağlatabilmek için düzenlenecek belgeler SGK Müdürlüklerinden alınacağı gibi,vefat eden üyemizin eş ve çocuklarının başvurmaları durumunda şubemiz tarafından hazırlanmaktadır.Bu belgeler doldurulduktan sonra belgelerin başlığındaki adrese gönderilecektir.Ölüm yardım dilekçesi ve maaş bağlanması için doldurulacak kimlik araştırma belgesi şubemiz sekreterliğinde mevcuttur.

3.VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ:

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alındıktan sonra vefat eden kişinin üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallar ile bankada bulunan hesaplarının mirasçılara devri için bağlı bulundukları ilçenin vergi dairesine giderek “Veraset ve intikal vergi beyannamesi” düzenlenecek ve işlemlerin sonunda vergi dairesi müdürlüğünden “İlişiksizlik Belgesi” alınacaktır.

Bunun için:

a. Üzerine kayıtlı gayrimenkullerin belediye emlak servisinden ölüm tarihindeki rayiç bedel yazısı alınır.

b. Üzerine kayıtlı araç varsa herhangi bir sigorta şirketinden aracın rayiç bedel yazısı alınır.

c. Eğer bankada hesap ya da hesapları varsa en son hesap durumunu gösterir belge alınır.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte tüm mirasçılar Vergi Dairesine giderek veraset ve intikal beyanname formu hazırlayacaklardır.

Bu form’a yukarıdaki belgelerle birlikte nüfus cüzdan fotokopileri,veraset ilamı,tapu fotokopisi/fotokopileri,araç ruhsat fotokopisi de eklenecektir.

Vefat eden üyemizin mirasçılarının müracaatları halinde veraset ve intikal beyanname form’u şubemiz tarafından hazırlanmakta ve kendilerine yapacakları işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Veraset ve intikal vergisi beyanname formu şubemiz sekreterliğinde mevcuttur.

Veraset ve intikal işlemleri bittikten sonra alınacak ilişiksizlik belgesi ve veraset ilamı ile gerekli yerlere gidilerek malların devri yapılacaktır..(Tapu,araç ruhsat,banka…)

TESUD Kadıköy Şubesi
ATATÜRK / NUTUK


        DUYURULAR


GEZİLER

ETKİNLİKLER